Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen graag ons werk professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u daar vertrouwen in heeft. Heeft u bijvoorbeeld geen goed gevoel na contact met onze praktijk, omdat u zich niet serieus genomen of niet gehoord voelt. Of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken? 

Laat het ons weten! Zo kunnen we dit met u bespreken en ervan leren.​

U kunt uw klacht kenbaar maken door hieronder het Klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij één van onze assistentes.

Hierna wordt er binnen twee weken telefonisch contact met u opgenomen door een van onze medewerkers om te kijken of we er samen uit kunnen komen. Indien het wenselijk is volgt een afspraak. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand af te ronden.

Is uw klacht dan naar uw mening nog niet opgelost, dan kunt u ook schriftelijk een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Huisartsenzorg. Het is natuurlijk ook mogelijk om rechtstreeks hier een klacht in te dienen. 

 

Onze huisartsenpraktijk is aangesloten bij: De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge).

Via deze link https://www.skge.nl/ kunt u online uw klacht indienen.