Agressie en geweld...

dat pikken we niet

Geweld en agressie tegen onze medewerkers tolereren wij niet! We zijn er voor ú en om u te helpen en verlangen dan ook een normale en gepaste houding jegens onze medewerkers. 

Wij volgen hierbij het beleid Veiligezorg®. Dit beleid wordt in heel Nederland toegepast. Zo ondernemen wij direct actie tegen alle vormen van agressie en geweld. Dit doen wij, naast een officiële waarschuwing, door het uitdelen van een gele of rode kaart. 

 

Gele kaart 

Als er sprake is van verbale of non-verbale agressie (schelden, schreeuwen, vernederen, onheus bejegenen, treiteren of pesten) krijgt de veroorzaker binnen een week een officiële waarschuwing van ons die gelijk staat aan een gele kaart. 

Gevolgen voor de veroorzaker 

Deze officiële waarschuwing blijft altijd van kracht. Wanneer de veroorzaker in herhaling valt, wordt hem/ haar een tweede gele kaart (officiële waarschuwing) gegeven en dit is tevens de laatste waarschuwing. Hierna volgt bij herhaling de rode kaart. Hierbij wordt hem of haar de toegang tot onze praktijk ontzegd en dient de veroorzaker zélf op zoek te gaan naar een andere huisarts. Onze praktijk zal hierin NIET bemiddelen. 

 

Rode kaart 

Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag volgt onmiddellijk een rode kaart en dus een praktijkverbod. We doen indien nodig ook aangifte bij de politie. 
Hiervan is sprake bij: 

  • Persoonsgerichte bedreiging (bedreiging met de dood of de opmerking ‘Ik weet je te vinden/ Ik wacht je op/ ik weet waar je woont’, stalken, chanteren, dreigbrieven, dreigmails of intimidatie). 

  • Fysieke agressie (gericht gooien van een voorwerp, slaan, schoppen of vastpakken). 

  • Het reeds hebben van twee gele kaarten. 

 

Gevolgen voor de veroorzaker 

De veroorzaker wordt per direct toegang tot de praktijk ontzegd en is niet meer welkom in onze praktijk. Het toegangsverbod staat genoteerd in het patiëntendossier, zodat hij of zij geen afspraak meer kan krijgen. De veroorzaker moet vervolgens zelf op zoek naar een andere behandelaar. Wij bemiddelen hier niet in. 

 

Aangifte bij de politie 

Wij kunnen zelfs officieel aangifte doen bij de politie. Er wordt dan een proces verbaal opgemaakt en de aangifte komt voor de rechter. Dat kan betekenen dat de veroorzaker een strafblad krijgt. 

Heeft de veroorzaker een praktijkverbod, maar betreedt hij of zij alsnog de praktijk, dan wordt de politie ingeschakeld. 

 

Ontstaan van schade 

Als ten gevolge van een agressie-incident directe of indirecte schade ontstaat, stellen wij de veroorzaker hiervoor aansprakelijk.